برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد علی بن ابیطالب (علیه السلام) کارکوه
نام مسئول
هادی جیرکریمی
نام مداح
مهدی جیر کریمی
نام همیار بهداشت
هادی جیر کریمی
استان
مازندران
شهرستان
تنكابن
آدرس
تنکابن - کارکوه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4681-48504
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد علی بن ابیطالب (علیه السلام) کارکوه
استان : مازندران
شهرستان : تنكابن
آدرس : تنکابن - کارکوه
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 8:30
زمان پایان : 10:30