برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد طاهری
نام مسئول
محمدحسین پوستجیان
نام مداح
روح الله عبدالهی
نام همیار بهداشت
مهدی حیدرزاده
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
45متری عماریاسر ک6 مسجد طاهری
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47857
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد طاهری
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : 45متری عماریاسر ک6 مسجد طاهری
تاریخ شروع : مهر ۱۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:0