برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد شهدا وادی
نام مسئول
محمد حسین غلامی
نام مداح
مصطفی مشهدی
نام همیار بهداشت
محمد حسین غلامی
استان
مازندران
شهرستان
تنكابن
آدرس
تنکابن - وادی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4681-47598
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد شهدا وادی
استان : مازندران
شهرستان : تنكابن
آدرس : تنکابن - وادی
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:19
زمان پایان : 10:19