برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد شهدای کارون
نام مسئول
افشین کمائی عسگری
نام مداح
سید حسین موسوی
نام همیار بهداشت
پگاه کوه گیوی
استان
خوزستان
شهرستان
اهواز
آدرس
امام شرقی ایستگاه راه آهن کارون
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-61-15731
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد شهدای کارون
استان : خوزستان
شهرستان : اهواز
آدرس : امام شرقی ایستگاه راه آهن کارون
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:22
زمان پایان : 0:24