برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد سعد صوفی محله
نام مسئول
اسفندیار زندی
نام مداح
اسفندیار زندی
نام همیار بهداشت
اسفندیار زندی
استان
مازندران
شهرستان
تنكابن
آدرس
تنکابن- صوفی محله
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4681-49215
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد سعد صوفی محله
استان : مازندران
شهرستان : تنكابن
آدرس : تنکابن- صوفی محله
تاریخ شروع : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:30