برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد زینبیه
نام مسئول
حسین حاجی مقصودی
نام مداح
شیخ حسین زارع
نام همیار بهداشت
محمد علی نجفی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
خ چمران مسجد زینبیه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-47981
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد زینبیه
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : خ چمران مسجد زینبیه
تاریخ شروع : شهریور ۲۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:59
زمان پایان : 9:59