برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد زینبیه کوچه عارف
نام مسئول
کاظم میمندی
نام مداح
سید کمال باقری
نام همیار بهداشت
علی میمندی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
مسجد زینبیه کوچه عارف
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-47722
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد زینبیه کوچه عارف
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : مسجد زینبیه کوچه عارف
تاریخ شروع : آبان ۰۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : آبان ۰۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:30