برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد حضرت ولی عصر (عجل الله) شهید محله
نام مسئول
نظر علی شیرازی نژاد
نام مداح
مجتبی اختر کاویان
نام همیار بهداشت
نظر علی شیرازی نژاد
استان
مازندران
شهرستان
تنكابن
آدرس
عباس آباد، خیابان شهدا، کوچه شهید بابایی مقدم، شهید محله
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4681-49270
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد حضرت ولی عصر (عجل الله) شهید محله
استان : مازندران
شهرستان : تنكابن
آدرس : عباس آباد، خیابان شهدا، کوچه شهید بابایی مقدم، شهید محله
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:30