برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد حضرت فاطمه زهرا علیها سلام
نام مسئول
احمد تقوی
نام مداح
احمد تقوی
نام همیار بهداشت
محمد علی تقی زاده
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
بین قرنی 43 و بلوار موسوی قوچانی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-91-49598
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد حضرت فاطمه زهرا علیها سلام
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : بین قرنی 43 و بلوار موسوی قوچانی
تاریخ شروع : مهر ۲۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:2
زمان پایان : 20:0