برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد حضرت بتول (س)
نام مسئول
محمد اسماعیل شریف
نام مداح
علی اصغر انصاریان
نام همیار بهداشت
مهدی احمدی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
آزادشهر فلکه اول
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-49500
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد حضرت بتول (س)
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : آزادشهر فلکه اول
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 7:0
زمان پایان : 8:30