برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام
نام مسئول
محمد علی اقایی
نام مداح
م محمدی
نام همیار بهداشت
محمد علی اقایی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
طالقانی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-33127
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : طالقانی
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:5
زمان پایان : 23:5