برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد حضرت ابوالفضل آخوند محله
نام مسئول
اسماعیل نژاد مقدم
نام مداح
حسین شورمیج
نام همیار بهداشت
اسماعیل نژاد مقدم
استان
مازندران
شهرستان
تنكابن
آدرس
تنکابن- آخوندمحله
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4681-48394
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد حضرت ابوالفضل آخوند محله
استان : مازندران
شهرستان : تنكابن
آدرس : تنکابن- آخوندمحله
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:0
زمان پایان : 12:0