برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد حجت ابن الحسن (عج)
نام مسئول
علی فاضلی
نام مداح
سیدحسین حسینی
نام همیار بهداشت
امیرحسین زندنیا
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
بلوارامین ک29 نبش چهارراه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47542
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد حجت ابن الحسن (عج)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : بلوارامین ک29 نبش چهارراه
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0