برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد حاجی خان
نام مسئول
احمد علیپور
نام مداح
ناصر حسین زاده
نام همیار بهداشت
ارکان اسلامی
استان
آذربایجان غربی
شهرستان
اروميه
آدرس
خیابان امام کوی اسلامی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 16-571-46211
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد حاجی خان
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : اروميه
آدرس : خیابان امام کوی اسلامی
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:49
زمان پایان : 13:49