برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد جواد الائمه (علیه السلام) مزردشت
نام مسئول
محمد صفرپور
نام مداح
محمد صفرپور
نام همیار بهداشت
محمد صفرپور
استان
مازندران
شهرستان
تنكابن
آدرس
تنکابن - مزردشت
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4681-49021
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد جواد الائمه (علیه السلام) مزردشت
استان : مازندران
شهرستان : تنكابن
آدرس : تنکابن - مزردشت
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:0
زمان پایان : 10:0