برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد جامع کندسر
نام مسئول
بهمن نارنج آقایی
نام مداح
بهمن نارنج آقایی
نام همیار بهداشت
بهمن نارنج آقایی
استان
مازندران
شهرستان
تنكابن
آدرس
تنکابن- سلیمان آباد - دوراهی کندسر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4681-49159
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد جامع کندسر
استان : مازندران
شهرستان : تنكابن
آدرس : تنکابن- سلیمان آباد - دوراهی کندسر
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0