برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد جامع نورالدین محله
نام مسئول
محسن حسین پور
نام مداح
ابوذر حسین پور
نام همیار بهداشت
محسن حسین پور
استان
مازندران
شهرستان
تنكابن
آدرس
تنکابن -نورالدین محله
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4681-49112
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد جامع نورالدین محله
استان : مازندران
شهرستان : تنكابن
آدرس : تنکابن -نورالدین محله
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:0