برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد جامع نشتارود
نام مسئول
احمد ابوالقاسمی مقدم
نام مداح
محمود نشتا ابراهیمی
نام همیار بهداشت
احمد ابوالقاسمی مقدم
استان
مازندران
شهرستان
تنكابن
آدرس
تنکابن، نشتارود
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4681-48238
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد جامع نشتارود
استان : مازندران
شهرستان : تنكابن
آدرس : تنکابن، نشتارود
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:30