برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد جامع مازوبن سفلی
نام مسئول
عقیل منصوری
نام مداح
بلال عمرانی
نام همیار بهداشت
عقیل منصوری
استان
مازندران
شهرستان
تنكابن
آدرس
تنکابن، مازوبن سفلی، خیابان امام (ره)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4681-48701
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد جامع مازوبن سفلی
استان : مازندران
شهرستان : تنكابن
آدرس : تنکابن، مازوبن سفلی، خیابان امام (ره)
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 22:30