برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد جامع خور
نام مسئول
محمد امراللهی
نام مداح
سید مرتضی حسینی
نام همیار بهداشت
علی آقا
استان
اصفهان
شهرستان
خور
آدرس
خور مسجد چامع
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-8361-47629
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد جامع خور
استان : اصفهان
شهرستان : خور
آدرس : خور مسجد چامع
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مرداد ۳۱ ۱۴۰۰
زمان شروع : 12:0
زمان پایان : 13:0