برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد جامع امام علی علیه السلام بندر تیاب
نام مسئول
حسین درویشی نخل ابراهیمی
نام مداح
ارسلان هرمزی
نام همیار بهداشت
استان
هرمزگان
شهرستان
تياب
آدرس
بندر تیاب خیابان بازار مسجد جامع امام علی علیه السلام
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-79971-18558
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد جامع امام علی علیه السلام بندر تیاب
استان : هرمزگان
شهرستان : تياب
آدرس : بندر تیاب خیابان بازار مسجد جامع امام علی علیه السلام
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
زمان شروع : :
زمان پایان : :