برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد تکیه بزرگ
نام مسئول
محسن طاهری قمی
نام مداح
عباس حیدرزاده
نام همیار بهداشت
احمد راجی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
7تیر نبش ک6
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48221
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد تکیه بزرگ
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : 7تیر نبش ک6
تاریخ شروع : شهریور ۲۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:0