برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد بنی الزهراء
نام مسئول
سیدمحمدجعفر حسینی خضرآباد
نام مداح
حسن مبین زاده
نام همیار بهداشت
رضا نازی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
امامزاده ابراهیم (ع) کوچه 21
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 226010332
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد بنی الزهراء
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : امامزاده ابراهیم (ع) کوچه 21
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0