برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد بزرگ امیرالمومنین(ع)
نام مسئول
محمدتقی حسینی یزدی
نام مداح
رضا گنجی
نام همیار بهداشت
خلیل صنعتگر
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
بلوار مدرس نبش خیام شمالی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-49064
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد بزرگ امیرالمومنین(ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : بلوار مدرس نبش خیام شمالی
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0