برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد امام سجاد (ع) برامسر
نام مسئول
سهراب منتقمی
نام مداح
سهراب منتقمی
نام همیار بهداشت
سهراب منتقمی
استان
مازندران
شهرستان
تنكابن
آدرس
تنکابن - برامسر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4681-48370
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد امام سجاد (ع) برامسر
استان : مازندران
شهرستان : تنكابن
آدرس : تنکابن - برامسر
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:45
زمان پایان : 11:30