برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد امام سجاد (علیه السلام) چلاسر
نام مسئول
اسماعیل مرادخانی
نام مداح
اسماعیل مرادخانی
نام همیار بهداشت
اسماعیل مرادخانی
استان
مازندران
شهرستان
تنكابن
آدرس
تنکابن- چلاسر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-0-48498
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد امام سجاد (علیه السلام) چلاسر
استان : مازندران
شهرستان : تنكابن
آدرس : تنکابن- چلاسر
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:30