برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد امام سجاد (علیه السلام) منصور آباد
نام مسئول
ابراهیم یزدانی
نام مداح
مصطفی مشهدی
نام همیار بهداشت
ابراهیم یزدانی
استان
مازندران
شهرستان
تنكابن
آدرس
تنکابن، خرم آباد، منصور آباد (شاقوز کتی)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4681-48680
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد امام سجاد (علیه السلام) منصور آباد
استان : مازندران
شهرستان : تنكابن
آدرس : تنکابن، خرم آباد، منصور آباد (شاقوز کتی)
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0