برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد امام رضا (ع) شهرک شهید رجایی
نام مسئول
محمدعلی محسنی
نام مداح
غلامعلی آقابرارنیا گودرزی
نام همیار بهداشت
محمدعلی محسنی
استان
مازندران
شهرستان
فريدون كنار
آدرس
خ شهید بهشتی ک 18
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4751-48199
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد امام رضا (ع) شهرک شهید رجایی
استان : مازندران
شهرستان : فريدون كنار
آدرس : خ شهید بهشتی ک 18
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0