برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد امام خمینی
نام مسئول
رضا علیزاده
نام مداح
عبدالحسین پروانه
نام همیار بهداشت
علی رستمی
استان
بوشهر
شهرستان
خورموج ـ دشتي
آدرس
روستای کردوان سفلی شمال مخابرات
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 206050122
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد امام خمینی
استان : بوشهر
شهرستان : خورموج ـ دشتي
آدرس : روستای کردوان سفلی شمال مخابرات
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:30