برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد امام حسین
نام مسئول
محمد محمدی
نام مداح
محمد محمدی
نام همیار بهداشت
محمد محمدی
استان
خوزستان
شهرستان
آبادان
آدرس
کوی کفیشه خیابان 3 اصلی بین گلستان 5 و 6 مسجد امام حسین
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-631-47365
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد امام حسین
استان : خوزستان
شهرستان : آبادان
آدرس : کوی کفیشه خیابان 3 اصلی بین گلستان 5 و 6 مسجد امام حسین
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:59