برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد امام حسین(ع)
نام مسئول
میرزا ذاکری زیارتی
نام مداح
میرزا ذاکری زیارتی
نام همیار بهداشت
موسی ذاکری
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
روستای زیارت سید سلیمان شهرک امام حسین مسجد امام حسین(ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-791-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد امام حسین(ع)
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : روستای زیارت سید سلیمان شهرک امام حسین مسجد امام حسین(ع)
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:0