برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد امام حسین(ع)فریدونکنار
نام مسئول
محمدعلی رمضانی نژاد
نام مداح
رضا نصرالله پور
نام همیار بهداشت
محمدعلی رمضانی نژاد
استان
مازندران
شهرستان
فريدون كنار
آدرس
فریدونکنار خ شهدا13
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4751-48516
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد امام حسین(ع)فریدونکنار
استان : مازندران
شهرستان : فريدون كنار
آدرس : فریدونکنار خ شهدا13
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0