برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام
نام مسئول
منصور صفری
نام مداح
منصور صفری
نام همیار بهداشت
الله داد شیاسی
استان
اصفهان
شهرستان
شاهين شهر
آدرس
خانه کارگر بلوار سهراب سپهری میدان امام حسن مجتبی علیه السلام
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-831-15452
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام
استان : اصفهان
شهرستان : شاهين شهر
آدرس : خانه کارگر بلوار سهراب سپهری میدان امام حسن مجتبی علیه السلام
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:30