برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد امامزاده عبدالمهیمن (ع) بوشهر
نام مسئول
امید هدایت شده
نام مداح
سید محمد تقی مهیمنیان پور
نام همیار بهداشت
سید حسین قاسمی زاده
استان
بوشهر
شهرستان
بوشهر
آدرس
امامزاده
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 21-751-47549
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد امامزاده عبدالمهیمن (ع) بوشهر
استان : بوشهر
شهرستان : بوشهر
آدرس : امامزاده
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:10
زمان پایان : 22:0