برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد اشراقی
نام مسئول
حسن جندقی
نام مداح
حسن شاکری
نام همیار بهداشت
مهدی خداکرم
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
خیابان سمیه-نبش کوچه 37
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-43551
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد اشراقی
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : خیابان سمیه-نبش کوچه 37
تاریخ شروع : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:21
زمان پایان : 22:23