برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجد‌الزهرا چ فرهنگیان
نام مسئول
محمد علی امجدیان
نام مداح
محمد آقایی اعرابی
نام همیار بهداشت
محمد حسین کشفی رکن آباد
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
یزد چهار راه فرهنگیان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-49478
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجد‌الزهرا چ فرهنگیان
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : یزد چهار راه فرهنگیان
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:32
زمان پایان : 9:32