برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجدوحسینیه فاطمه الزهرا(س)
نام مسئول
حسین رونعیمی
نام مداح
رسول حق بین
نام همیار بهداشت
رسول حق بین
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
خیابان کارگرکوی 12متری سردارشهیدشجری نبش کوی شهیدقنبری
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 0000021
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجدوحسینیه فاطمه الزهرا(س)
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : خیابان کارگرکوی 12متری سردارشهیدشجری نبش کوی شهیدقنبری
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 21:30