برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجدصاحب الزمان عج
نام مسئول
ناصر کردلو
نام مداح
سعید خسروی
نام همیار بهداشت
عزت شعبانی
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
کرج اسلام آباد منطقه یک خیابان شهیدتاریخی مسجد صاحب الزمان عج
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 31-31-33254
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجدصاحب الزمان عج
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : کرج اسلام آباد منطقه یک خیابان شهیدتاریخی مسجد صاحب الزمان عج
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 22:45