برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجدحضرت ابوالفضل العباس(ع)-گلریز-فاضل آباد
نام مسئول
یوسف شهرکی
نام مداح
یوسف شهرکی
نام همیار بهداشت
غلامحسین ناویانی
استان
گلستان
شهرستان
علي آباد
آدرس
فاضل آباد-محله گلریز
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 14-49431-32481
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجدحضرت ابوالفضل العباس(ع)-گلریز-فاضل آباد
استان : گلستان
شهرستان : علي آباد
آدرس : فاضل آباد-محله گلریز
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 13:50
زمان پایان : 13:50