برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجدحضرت ابوالفضل(ع)-30متری شمالی
نام مسئول
حسین شاهرودی
نام مداح
حسین شاهرودی
نام همیار بهداشت
حسین شاهرودی
استان
گلستان
شهرستان
علي آباد
آدرس
خیابان سیمتری شمالی امید 29 کوچه مسجد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 14-4941-33363
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجدحضرت ابوالفضل(ع)-30متری شمالی
استان : گلستان
شهرستان : علي آباد
آدرس : خیابان سیمتری شمالی امید 29 کوچه مسجد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:2
زمان پایان : 9:2