برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مسجدالنبی(ص) فریدونکنار
نام مسئول
رمضانعلی اسفندیاری
نام مداح
سید علی اصغر قایبی کچپی
نام همیار بهداشت
رمضانعلی اسفندیاری
استان
مازندران
شهرستان
فريدون كنار
آدرس
خ امام خمینی ک 27
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4751-48211
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مسجدالنبی(ص) فریدونکنار
استان : مازندران
شهرستان : فريدون كنار
آدرس : خ امام خمینی ک 27
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0