برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مراسم هفتگی دعای ندبه هیئت انصار المهدی (سیار)
نام مسئول
عباس زنگی آبادی
نام مداح
حبیب الله زنگی آبادی
نام همیار بهداشت
مهدی زنگی آبادی
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
کرمان، زنگی آباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-48810
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مراسم هفتگی دعای ندبه هیئت انصار المهدی (سیار)
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : کرمان، زنگی آباد
تاریخ شروع : مهر ۰۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : فروردین ۰۱ ۱۴۱۰
زمان شروع : 6:0
زمان پایان : 7:0