برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مراسم عزاداری آخر صفر
نام مسئول
احسان سلطانی
نام مداح
حاج حامد سلطانی
نام همیار بهداشت
احسان سلطانی
استان
یزد
شهرستان
آدرس
یزد امامشهر خ سجاد شمالی ک هانی نبش هانی 2
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-0-48740
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مراسم عزاداری آخر صفر
استان : یزد
شهرستان :
آدرس : یزد امامشهر خ سجاد شمالی ک هانی نبش هانی 2
تاریخ شروع : مهر ۲۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 6:30
زمان پایان : 8:30