برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مراسم روضه خوانی خانگی فیروزآباد ک13
نام مسئول
نجمه گهرگزی
نام مداح
میثم دولت آبادی
نام همیار بهداشت
نجمه گهرگزی
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
کرمان، خ فیروزآباد ک13 غربی12
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-49405
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مراسم روضه خوانی خانگی فیروزآباد ک13
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : کرمان، خ فیروزآباد ک13 غربی12
تاریخ شروع : مهر ۱۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:0
زمان پایان : 17:30