برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مراسم روضه خوانی حاج علی طاهری
نام مسئول
جعفر طاهری مقدم
نام مداح
سیدمرتضی طباطبایی
نام همیار بهداشت
علیرضا طاهری
استان
کرمان
شهرستان
زنگي آباد
آدرس
کرمان زنگی آباد مصلی حضرت ابوالفضل(ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-76391-49210
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مراسم روضه خوانی حاج علی طاهری
استان : کرمان
شهرستان : زنگي آباد
آدرس : کرمان زنگی آباد مصلی حضرت ابوالفضل(ع)
تاریخ شروع : مهر ۱۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:30
زمان پایان : 13:30