برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مراسم روضه خوانی اربعین خانگی
نام مسئول
محمد سلمانی
نام مداح
محمد رضا سلمانی
نام همیار بهداشت
محمد صادق اکرمی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
24 متری امامشهر بلوار شیخ کلینی خ حائری یزدی پشت دبستان آموزگار پلاک 2
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-47869
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مراسم روضه خوانی اربعین خانگی
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : 24 متری امامشهر بلوار شیخ کلینی خ حائری یزدی پشت دبستان آموزگار پلاک 2
تاریخ شروع : مهر ۰۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0