برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مراسم روضه خانگی
نام مسئول
منصور تازیکه
نام مداح
منصور تازیکه
نام همیار بهداشت
اعظم تبرسایی
استان
گلستان
شهرستان
گرگان
آدرس
روستای کلو
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 14-491-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مراسم روضه خانگی
استان : گلستان
شهرستان : گرگان
آدرس : روستای کلو
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۹ ۱۴۰۵
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0