برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مدافعان حریم ولایت
نام مسئول
حسین شیر محمدی
نام مداح
میثم معینی جزنی
نام همیار بهداشت
میثم معینی جزنی
استان
تهران
شهرستان
ري
آدرس
میدان فرمانداری جنب پمپ گاز مجتمع کمیل
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1-1813-49125
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مدافعان حریم ولایت
استان : تهران
شهرستان : ري
آدرس : میدان فرمانداری جنب پمپ گاز مجتمع کمیل
تاریخ شروع : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:0
زمان پایان : 23:59