برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محمد رسول الله
نام مسئول
داریوش ولی زاده
نام مداح
داریوش ولی زاده
نام همیار بهداشت
داریوش ولی زاده
استان
کرمانشاه
شهرستان
هرسين
آدرس
تازه آباد کوچه شهید ولی رضایی پلاک 583
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 19-6731-15235
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محمد رسول الله
استان : کرمانشاه
شهرستان : هرسين
آدرس : تازه آباد کوچه شهید ولی رضایی پلاک 583
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
زمان شروع : 8:9
زمان پایان : 8:9