برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محمد رسول الله کوی وکیل کندی
نام مسئول
سید رضا موسوی
نام مداح
عمران اجاقی
نام همیار بهداشت
سردار پارسا
استان
آذربایجان غربی
شهرستان
مياندوآب
آدرس
بلوار نماز کوی وکیل کندی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 0202110020
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محمد رسول الله کوی وکیل کندی
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : مياندوآب
آدرس : بلوار نماز کوی وکیل کندی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0